Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Повторна кръвна проба за алкохол

При управление след употреба на алкохол, лицето има право да оспори резултата от химическия анализ и да поиска за своя сметка повторен анализ.


След изследване на кръвните проби за установяване на концентрацията на алкохол, съхраняват се в лаборатория за срок не по-малък от 3 месеца.

В 7-дневен срок от получаване на наказателното постановление или от повдигане на обвинението за престъпление по чл. 343б от Наказателния кодекс изследваното лице може да поиска за своя сметка повторно извършване на анализ чрез органа по производството, ако не е изтекъл 3-месечния срок за съхранение. При отчетена разлика между първото и повторното изследване, два пъти по-голяма от 0,10 при резултати до 1 промил и два пъти повече от 10% при резултати над 1 промил, от съответния орган се възлага изследване на пробата в друга лаборатория, което се извършва от трима специалисти.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1 преглед0 коментари

Последни публикации

Виж всички