Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Отстраняване от длъжност

Отстраняване от длъжност на обвиняемия ограничава правото му на труд, за да се изяснят обстоятелствата по делото. Предпоставките за вземане на мярката са следните:

- обвиняемият да е привлечен за престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата му;

- да се счита, че служебното му положение ще попречи на разкриването на обективната истина.


Процедура.

По искане на прокурора мярката за процесуална принуда отстряване от длъжност се разглежда от едноличен състав на първоинстанционния съд. Производството се разглежда в открито съдебно заседание, участват прокурора, обвиняемия и неговия защитник. След обсъждане на изложените от страните доводи, съдът се произнася с определение, което подлежи на обжалване в 3-дневен срок. Въззивното производство се насрочва в 7-дневен срок, като се разглежда от състав от трима съдии.


Прокурорът по всяко време може да отмени мярката, а обвиняемият и неговият защитник отново да инициират производството пред съда.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1 преглед0 коментари

Последни публикации

Виж всички