top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Откриване на набирателна сметка на чужденец

Актуализирано: 17.11.2023 г.

Представям Ви процедура за откриване на набирателна сметка на чужденец в България, както и началната информация и документи, които са нужни.


Бъдещият управител на дружеството може да изпълни процедурата изцяло онлайн. Управителят може да бъде гражданин на ЕС/ЕИП или от страна извън тези обединения.

Подписва се договор за откриване на набирателна сметка, с предоставящия услугата. Предоставя се учредителен акт и учредителен протокол.


С цел да се уточни дейността на компанията се:

  1. описва дейността на компанията и как ще бъде организирана в България;

  2. предоставя информация за бъдещите бизнес партньори (клиенти и доставчици) - име, държава на регистрация, дейност;

  3. предоставя адрес на уеб страницата на компанията (ако има такава);

  4. към/от кои държави ще извършвате плащания с бъдещата бизнес сметка;

  5. обяснява причината за създаването на компания в България;

  6. обяснява източника на средствата, които ще бъдат получавани на сметката;

  7. какъв е очакваният среден месечен оборот на бизнес сметката;

  8. уточнява дали компанията ще предоставя услуги, свързани с блокчейн технологии и/или криптовалути и дали ще се извършват транзакции с други компании/физически лица, свързани с блокчейн технологии и/или криптовалути;

  9. специфицира кои са собствениците на компанията (други компании и/или физически лица) и крайни бенефициери (физически лица, които притежават 25% или повече от капитала или контролират компанията) и представя документи, които да го потвърдят.

Представените документи се преглеждат и анализират. След одобрение се отваря набирателна сметка, където учредителният капитал следва да бъде депозиран. Капиталът трябва да бъде депозиран чрез банков превод от българска банка в лева (BGN).


След регистрацията на компанията в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, трябва да се разкрие бизнес сметка. Набирателната сметка се затваря, а капиталът се прехвърля в ново открита платежна сметка.


Процедурата отнема между 2 и 7 работни дни.


Относно откриване на набирателна сметка на чужденец, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

158 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page