top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание се съдържат в чл. 78а от НК:


1. Обвинението да е за престъпление за умишлено престъпления, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години или друго по-леко наказание, а за непредпазливите престъпления, за които е предвидено наказание до 5 години лишаване от свобода или друго по-леко наказание;


2. Деецът да не е осъждан за престъпление от общ характер и да не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред;


3. причинените с престъплението имуществени вреди да са възстановени или обезпечени.


Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание не се прилага, когато с деянието е причинена тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и при множество престъпления както и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му.


Освобождаване от наказателна отговорност. Съдебна фаза

Производството се образува с внасянето в съда на постановление, с което прокурорът прави предложение за освобождаване на извършителя от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.


Ако прокуратурата не приложи диференцираната процедура на чл. 78а от НК, а внесе обвинителен акт, не е пречка съдът, при наличие на законовите предпоставки, да приложи института на освобождаване от наказателна отговорност и с присъдата да наложи на административно наказание на подсъдимия. Въззивната инстанция също е задължена да приложи чл. 78а от НК при наличие на основанията, ако първоинстанционният съд не го е направил.


Наказание

За пълнолетните лица се налага наказание от 1000 до 5000 лева, а за непълнолетните - обществено порицание или възпитателна мярка.


Относно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, свържете се с нас, като отидете на контакти.

544 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page