top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Обжалване на разпореждане за трудова злополука

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Решението на органите на медицинската експертиза е индивидуален административен акт, който се връчва в 7-дневен срок на осигурения или неговите наследници и на осигурителния орган.


Разпореждането по чл. 60, ал. 4 от КСО, с което приключва административното производство подлежи на обжалване от осигурителя, осигурения или неговите наследници пред ръководителя на ТД на НОИ.


Решението на ръководителя на TД на НОИ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред компетентния административен съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на ТД на НОИ, който в 7-дневен срок я изпраща заедно с преписката в съда.


Решенията на административния съд подлежат на касационно обжалване, като последна инстанция, пред ВАС.


За съдебната фаза осигурените лица и пенсионерите не дължат държавна такса. Жалбоподателят, при уважаване на жалбата, има право да получи направените разноски и платеното възнаграждение за адвокат.


Относно обжалване на разпореждане за трудова злополука, свържете се с нас, като отидете на контакти.

330 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page