top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Обезщетение за бавно правосъдие

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.


Обезщетение за бавно правосъдие по административен ред

Обезщетение може да се търси по административен ред чрез Инспектората към Висшия съдебен съвет до министъра на правосъдието. Заявление се подава само от страна, спрямо която е приключило дело или е прекратено досъдебно производство, не по-късно от 6 месеца от влизане в сила на окончателния акт. Държавна такса не се дължи. Произнасянето по заявлението се извършва в 6-месечен срок. При постигнато съгласие относно размера на обезщетението се сключва споразумение и сумата се изплаща от държавния бюджет. Определените обезщетения в това производство са занижени в сравнение с това, което може да бъде присъдено от съда. Лице, получило обезщетение от Инспектората, не може да заведе дело на същото основание. Така, че ако се мине през това производство и се определи неудовлетворяващо обезщетение, то може да бъде отказано и да се заведе дело по реда на чл. 2б от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.


Обезщетение за бавно правосъдие по съдебен ред

Пред съда възможността да се заведе дело се погасява с общата 5-годишна давност. Държавна такса е в размер на 10 лева за физически лица и 25 лева за юридически. Като ищец трябва да се докаже, че са причинени вреди. Неимуществените вреди се доказват със свидетелски показания на достатъчно близки до потърпевшия хора. Изразяват се в претърпени напрежение, тревоги, нерви, безнадеждност, безсилие и отчаяние. Съдът взема предвид продължителността на производството и натовареността на съответния съд, където се е водило делото, за да определи по справедливост размера на вредите.


При уважен иск се възстановяват разноските за държавна такса и адвокатско възнаграждение.


За обезщетение за бавно правосъдие, свържете се с нас, като отидете на контакти.

252 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page