top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Обезпечение на доказателства

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Обезпечение на доказателства представлява събирането им преди предявяване на иска или по време на делото. Цели се да се осигури дадено доказателство, което на по-късен етап ще е трудно да се събере или ще се изгуби.


Производството по чл. 207 от ГПК.

Молбата се подава до съда, пред който е заведено делото, а при бъдещи искове - пред районния съд, в района на който ще се извършват действията по събиране на доказателствата. Съдът проверява дали лицето има интерес от образуване на производството и дали е заплатена държавната такса от 20 лева. Препис от молбата се изпраща на насрещната страна, която също може да поиска да се съберат доказателства. Съдът, при нужда, определя размера на депозита за вещо лице или призоваване на свидетел.

След събирането на доказателствата в открито съдебно заседание, съдът прекратява производството, като определението му не подлежи на обжалване.

Събраните доказателства имат същата сила, както ако бяха събрани в хода на делото.

Направените разноски не се присъждат в настоящото производство, а в главното исково.


За производство по обезпечение на доказателства, свържете се с нас, като отидете на контакти.

946 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page