top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Необходими документи за възстановяване на парична гаранция

  1. Заявление от вносителя или от упълномощено от вносителя лице.

  2. Копие от решение, определение, протокол от съд или прокуратура.

  3. Два броя оригинални вносни бележки, заверени с подпис и печат на съответния съд или прокуратура, за освобождаване на паричната гаранция.

  4. Удостоверение за банкова сметка на вносителя или упълномощеното от негово име лице.


При липса на втори екземпляр от оригиналната вносна бележка, вносителят попълва декларация, че няма да има претенции за за повторно връщане на сумата.


Присъдените разноски за ОД на МВР по делото следва да бъдат платени преди възстановяване на гаранцията.


Относно необходими документи за възстановяване на парична гаранция, свържете се с нас, като отидете на контакти.

17 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page