top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Намаляване обема на работата, като основание за уволнение

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Прекратяване на трудов договор с предизвестие от работодателя при намаляване на обема на работата е уредено в чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.


Намаляване на обема на работата, като основание за прекратяване на трудовия договор

Намаляването обема на работата се отнася до конкретна трудова дейност извършвана в предприятието на работодателя, а не до общия му обем работа. То трябва да е трайно и осезаемо, обективно и фактически да съществува, което подлежи на доказване във всеки отделен случай. Тежестта за това пада върху работодателя посредством различни доказателствени средства - свидетелски показания, експертно заключение, писмени доказателства и други.


Дали има основание за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ се преценява отделно за всеки конкретен случай, като се изхожда от това в каква степен са засегнати трудовите функции от намаляването обема на работа и дава ли то основание за съкращаване на една или повече щатни бройки. Когато една работа се изпълнява от няколко човека, всяко трайно намаление на обема й е основание за уволнение на някого от тях, като работодателят може да се възползва от правото си на подбор (чл. 329, ал. 1 от КТ ).


В случаите когато работата е намалена само за определена длъжност заемана от един работник или служител, работодателят може да запази длъжността, възлагайки други трудови функции или да я съкрати, като разпредели задълженията между други служители, но няма право да прекрати трудовия договор на основание "намаляване обема на работа".


Съдебна фаза

На проверка за законност и съдебен контрол подлежат следните обстоятелства: доколко е налице спад в обема на работа и обуславя ли той настъпилите уволнения, както и дали решението за тях е взето по надлежния ред и от компетентния орган. Намаленият обем работа обикновено се изразява в спад на производствената дейност, на стокооборота, на обема на извършените услуги, на произведената и отчетена продукция.

Относно уволнение при намаляване на обема на работата, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1353 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

תגובות


bottom of page