Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Наказателно дело за неплатена издръжка

Неплащането на издръжка е престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК. Образува се наказателно дело по жалба на майката на детето, за неплащане на две или повече месечни вноски.


Наказателното производство се образува на базата на бездействието на бащата, непрестирал по паричното задължение. Събират се доказателства за влязлото в сила решение за плащане на издръжка и свидетелските показания на майката, подала жалбата до прокуратурата. Бащата може да се защити, само ако представи писмени документи за направените плащания, банкови нареждания или разписки за предадени суми.


Правна страна

От обективна страна, в периода на 2 месеца или повече, лицето не е плащало издръжката, след като е бил осъден от граждански съд. От субективна страна, лицето е извършител на престъпление при форма на вина пряк умисъл. Обвиняемият съзнава общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните последици и е искал настъпването им. Знаел е, че е осъден да заплаща ежемесечна издръжка на детето си и че неплащането на същата влече след себе си наказателна отговорност. Независимо от това, през процесния период, обвиняемият не е изпълнил задълженията си и не е платил дължими вноски за месечна издръжка на детето си.


Наказание.

При индивидуализацията на наказателната отговорност на обвиняемия, смекчаващо обстоятелство е необремененото съдебно минало на дееца. Оттегчаващо отговорността обстоятелство е дългият период на осъществяване на престъплението.

Предвиденото наказание е лишаване от свобода до една година или с пробация, а при повторно извършване, до две години или пробация, както и обществено порицание. Извършителят не се наказва, ако преди постановяване на присъдата от първата инстанция изпълни задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалото лице. Прилага се само веднъж.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

2 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички