top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Мерки срещу изпирането на пари

В изпълнение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, в България са приети ЗМИП и ППЗМИП.


Мерките за превенция са задължени за подробно изброените субекти в чл. 4 от ЗМИП. Те включват следното:

- комплексна проверка на клиентите;

- събиране, изготвяне и съхраняване на документи и друга информация;

- оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;

- разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;

- контрол върху дейността на задължените субекти;

- обмен на информация и взаимодействие на национално равнище.


Относно мерките срещу изпирането на пари, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1 преглеждане0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page