top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Маркетингови съобщения за криптоактиви

Актуализирано: 9.06.2023 г.

Всички маркетингови съобщения, свързани с публичното предлагане на криптоактиви, или с допускането им до търговия на платформа, отговарят следните изисквания:

- ясно разпознаваеми, че са такива;

- информацията е обективна, ясна и неподвеждаща;

- информацията, съдържаща се в бялата книга за криптоактива.

- посочва се уебсайтът на емитента и че бялата книга е публикувана.


Емитентът изпраща уведомление относно маркетинговите съобщения до компетентния орган на своята държава членка поне 20 работни дни преди публикуването на бялата книга за криптоактива.


Маркетинговите съобщения не подлежат на предварително одобрение преди публикуване. Публикуват се и остават видим на публично достъпен уебсайт преди предлагането им или допускането до търговия.

Внесените изменения в маркетинговите съобщения също се отразяват и се посочва причината за промяната. До 2 работни дни от получаване на проекта за изменение, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява приемащата държава членка.

На изменените маркетингови съобщения се поставя електронен времеви печат. Последната променена версия се отбелязва като приложима. Всички изменения остават на разположение, докато криптоактивите са публични.


Относно маркетингови съобщения за криптоактиви, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

2 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page