top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Кумулиране и групиране на наказанията

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Определянето и изтърпяването на наказания, наложени при множество престъпления, се подчинява едновременно на принципа на поглъщането, на присъединяването и на отделното изтърпяване на наказанията.


Кумулиране и групиране на наказанията

Групирането на наказанията решава въпросът за определяне на наказания за няколко престъпления, между които едновременно се откриват отношение на съвкупност и рецидив. В резултат се определя сбор от две или повече общи наказания при образувани две или повече съвкупности или сбор от поне едно общо наказание и друго отделно наказание, които се търпят последователно.


Кумулирането на наказанията определя едно общо наказание за множество престъпления при условията на съвкупност, когато са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях. Същото е и при множество престъпления, предмет на едно и също наказателно производство, при постановена една обща присъда.

При съвкупност на деяния, наказани с различни присъди, определя се общо наказание за всички престъпления, наказани с отделни присъди, които са част от съвкупността.


Поглъщане и присъединяване

При наложени еднакви по вид наказания за всяко престъпление, най-голямото по размер е най-тежко. Определя се като общо наказание за всички престъпления от съвкупността и поглъща останалите еднородни наказания.

Когато за деяния от съвкупността са наложени различни по вид наказания, по-тежкото поглъща по-лекото. Доживотен затвор поглъща лишаване от свобода и пробация, а лишаването от свобода поглъща пробацията.

Присъединяването става по следния начин: общественото порицание и лишаване от права се присъединяват задължително, а глоба и конфискация може да се присъединят към най-тежкото наказание.


Увеличаване на размера на общото наказание

Съдът може да увеличи размера на общото наказание, като трябва да се съобрази с три ограничения, като общото наказание не може да надхвърля:

- една втора от размера на общото най-тежко наказание;

- сборът на наказанията по отделните присъди;

- максимумът, предвиден за съответния вид наказание.


Изпълнение на общото наказание

При кумулиране на наказания лишаване от свобода, когато за някои от тях е наложено условно осъждане, съдът се произнася по изпълнението на общото наказание.


Присъединяване на наказания при рецидив

При извършено престъпление, след като е влязла в сила присъда на лишаване от свобода, но преди да е изтърпяло това наказание, съдът присъединява към неизтърпяната част изцяло или частично наказанието по втората присъда, ако то е лишаване от свобода. Общото наказание не може да бъде по-малко от наказанието по втората присъда. Наказанието по втората присъда се присъединява изцяло, ако е лишаване от свобода повече от 5г. или ако е за престъпление, извършено повторно или е опасен рецидив. При извършено престъпление след изтърпяване наказанието по предишната присъда, наложеното наказание се изтърпява изцяло.

Във всички останали случаи наказанията за престъпления, които са условията на рецидив се изтърпяват отделно или последователно.

Отделно се изтърпява отложено наказание лишаване от свобода, когато е извършено ново престъпление в изпитателния срок.


Приспадане на предварително задържане

Съдът приспада предварителното задържане, когато произнася присъдата. Ако е пропуснато, може да бъде направено от прокурора, който привежда присъдата в изпълнение. На приспадане подлежат мярка за неотклонение задържане под стража, домашен арест, задържане по НПК, ЗМВР или друг закон. Трябва да е свързано с престъплението, за което е присъдата или задържането за изпълнение на наказанието.

Приспадане на задържане по друго наказателно производство е възможно при прекратяването му или постановяване на оправдателна присъда, по отношение на двете деяния да е налице съвкупност.


Oтносно кумулиране и групиране на наказанията, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1417 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page