top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Изпитателен срок при сменена длъжност

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Срок за изпитване

Срокът за изпитване дава възможност на работодателя да прекрати трудовия договор без предизвестие и без да посочва причини за уволнението. Това води до неравнопоставеност в отношенията между страните. Законодателят дава тази възможност само веднъж за един и същи работник или служител, както и само за една и съща длъжност.

 

Работодателят няма право едностранно да изменя съдържанието на трудовия договор. Заради това се търси изменение на длъжността с близка до сегашната. При постигнато съгласие за промяна на длъжността отпада забраната на чл. 70, ал. 5 от Кодекса на труда, че за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. В новия трудов договор или с допълнително споразумение може отново да се включи клауза по чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, с която да се уговори срок на изпитване до 6 месеца.


Изпитателен срок при сменена длъжност

Често с изменената длъжност и длъжностна характеристика се цели работникът или служителят не да промени трудовата си функция, а да му бъде прекратен трудовия договор без предизвестие. По този начин се заобикаля закона. Работодателят има отново правото да се възползва от срок за изпитване и да прекрати договора без предизвестие и без да се мотивира защо.


Единствената възможност за защита остава трудов спор пред компетентния районен съд. Предметът на доказване е дали новата длъжност реално е включвала изпълняването на различна трудова функция от предходната или само е сменено наименованието ѝ и длъжностната характеристика.


Идентичността на трудовите функции се преценява с оглед естеството на възложената от работодателя работа. От значение е трудовата функция в съществените ѝ права и задължения. Извод за идентичност не може да се направи само от наименованието на длъжността или от сравнение измежду трудовите задължения записани в длъжностна характеристика. Когато първоначално изпълняваната от работника или служителя длъжност включва трудовите функции на новата длъжност, на която е преназначен, категорично не може да става въпрос за нова длъжност, защото липсва съществено изменение на трудовите задължения. Така включването на нова клауза за срок на изпитване при смяна на длъжността на работника или служителя, е недопустимо и клаузата се обявява от съда за недействителна, а уволнението за незаконно.


Доказателства

Доказването в процеса се извършва чрез писмени доказателства и свидетелски показания. Представят се документи, кореспонденция и материали, удостоверяващи задания, по които е работено. За свидетели могат да бъдат призовани бивши, настоящи колеги, подизпълнители, партньори и клиенти, които са имали впечатления от работата на служителя. Възможно е да се поиска назначаването на съдебна експертиза. Вещото лице се запознава с материалите по делото и дава заключението си относно идентичността на трудовата функция при изпълняването на старата и новата длъжност.


За консултация, относно изпитателен срок при сменена длъжност, свържете се с нас, като отидете на контакти.

6417 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page