top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Изключване на съдружник при равни дялове

Актуализирано: 15.01

Изключване на съдружник при равни дялове настъпва поради не изпълнение задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, неизпълнение на решенията на общото събрание, при действия против интересите на дружеството, или при невнасяне на допълнителна парична вноска.


Връчването на писмено предупреждение поставя началото на процедурата по изключване. Предупреждението като изявление на дружеството за констатирани нарушения, би могло да е материализирано в самостоятелен писмен документ или да се съдържа в поканата за събранието.


Изисква се изтичане на период от поне 7 дни между получаване на писменото предупреждение за изключване на съдружника и вземане на решението за това, както и поканата за общото събрание.


Необходимото мнозинство за вземане на решение за изключване се формира само от изключващия съдружник.


Другият съдружник може да предяви иск пред окръжния съд за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на закона или учредителния договор. Срокът е 14-дневен срок от деня на събранието, когато съдружникът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.


Относно изключване на съдружник при равни дялове, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

90 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page