Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Издаване на препис от нотариален акт

Актуализирано: юли 8

Компетентен орган е Служба по вписванията към Агенция по вписванията. Подава се заявление за заверен или незаверен препис от нотариален акт. Незавереният може да се получи от всяко лице. Заверен препис се издава само на страна по акта, правоприемник /наследник и др./, пълномощник или адвокат след представяне на адвокатска карта.


В заявлението се попълват номер на нотариален акт, том, нотариално дело номер и година и книга. Тези данни могат да се получат след онлайн справка по име и ЕГН в Имотния регистър. Посочва се и на какво основание се иска преписа.


Получаването става на следващия работен ден на обособените за това гишета намиращи се в архива на Служба по вписванията - в София между 9.00 и 13.30 часа. Държавната такса, която може да се заплати чрез ПОС терминал, е 3 лв за първата страница и по 2 лв за всяка следваща, за заверени преписи. За незаверени - 1 лев за първа страница и по 0,10 лв за всяка следваща.


Новите електронни услуги за издаване на заверен препис от вписан акт, незаверен препис от вписан акт, удостоверение за лице, удостоверение за имот,удостоверение за лице за определен период, удостоверение за имот за определен период са достъпни чрез единния портал на Агенцията по вписванията. За достъп до услугите е необходима регистрация и квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НАП. Държавната такса за незаверен препис от нотариален акт е в размер на 2,50 лева, а за заверени 5 лева. Заплаща се през системата на Epay.


За консултация онлайн или в кантората, както и за да използвате юридическите ни услуги, моля, свържете се с нас по телефона, Viber или имейл, като отидете на контакти.

2762 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички