top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Издаване на препис от нотариален акт

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Компетентен орган при издаване на препис от нотариален акт е Служба по вписванията към Агенция по вписванията. Подава се заявление за заверен или незаверен препис от нотариален акт. Незавереният може да се получи от всяко лице. Заверен препис се издава само на страна по акта, правоприемник (наследник и др.), пълномощник или адвокат след представяне на адвокатска карта.


Подаване на заявление и получаване на препис от нотариален акт

В заявлението се попълват номер на нотариален акт, том, нотариално дело номер и година и книга. Тези данни могат да се получат след онлайн справка по име и ЕГН в Имотния регистър. Посочва се и на какво основание се иска преписа.


Получаването става на следващия работен ден на обособените за това гишета, намиращи се в архива на Служба по вписванията - в София между 09.00 и 13.30 часа. Държавната такса, която може да се заплати чрез ПОС терминал, е 3 лв за първата страница и по 2 лв за всяка следваща, за заверени преписи. За незаверени - 1 лев за първа страница и по 0,10 лв за всяка следваща.


Издаване на препис от нотариален акт по електронен път

Новите електронни услуги за издаване на заверен препис от вписан акт, незаверен препис от вписан акт, удостоверение за лице, удостоверение за имот, удостоверение за лице за определен период, удостоверение за имот за определен период са достъпни чрез единния портал на Агенцията по вписванията. За достъп до услугите е необходима регистрация и квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НАП. Държавната такса за незаверен препис от нотариален акт е в размер на 2,50 лева, а за заверени 5 лева. Заплаща се през системата на Epay.


За издаване на препис от нотариален акт, свържете се с нас, като отидете на контакти.

8467 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page