Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Издаване на препис от нотариален акт

Актуализирано: Янр 20

Компетентен орган е Служба по вписванията към Агенция по вписванията. Подава се заявление за заверен или незаверен препис от нотариален акт. Незавереният може да се получи от всяко лице. Заверен препис се издава само на страна по акта, правоприемник /наследник и др./, пълномощник или адвокат след представяне на адвокатска карта.


В заявлението се попълват номер на нотариален акт, том, нотариално дело номер и година и книга. Тези данни могат да се получат след онлайн справка в Имотния регистър. Посочва се и на какво основание се иска преписа.


Получаването става на следващия работен ден на обособените за това гишета намиращи се в архива на Служба по вписванията между 9.00 и 13.30 часа. Държавната такса, която може да се заплати чрез ПОС терминал, е 3 лв за първата страница и по 2 лв за всяка следваща.


Новите електронни услуги за издаване на заверен препис от вписан акт, незаверен препис от вписан акт, удостоверение за лице, удостоверение за имот,удостоверение за лице за определен период, удостоверение за имот за определен период са достъпни чрез единния портал на Агенцията по вписванията. За достъп до услугите е необходима регистрация и квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НАП. Държавната такса се заплаща през системата на Epay.


За консултация онлайн или в кантората, моля, свържете се с нас по телефона, Viber или имейл, като отидете на контактната форма.

1859 преглеждания0 коментари

©2021 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България