top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Значими токени за електронни пари

Актуализирано: 13.06.2023 г.

Токените за електронни пари се квалифицират като значими, ако са изпълнени поне три от следните критерии:

- броя клиенти, акционерите на емитента, или на някоя от третите страни;

- стойността на емитираните токени или пазарната им капитализация;

- броя и стойността на сделките с токените;

- размера на резерва от активи на емитента;

- значението на трансграничните дейности на емитента, броя на държавите членки, в които се използват токените;

- взаимосвързаността с финансовата система.

Поне веднъж годишно компетентните органи изпращат на ЕБО информация относно горепосочените критерии. Когато преценят, че съответстват с изискванията, ЕБО в 3-месечен срок взема решение дали токен за електронни пари е значим.

Доброволно квалифициране на токени за електронни пари за значими

Емитент, лицензиран като кредитна или институция за електронни пари или подал заявление за такъв лиценз, може да иска класифициране токени за електронни пари като значими. Компетентният орган уведомява ЕБО за подаденото искане.

Токените се определят за значими чрез удостоверяване на програма за дейността и изпълнение на поне три от критериите за значимост.

ЕБО преди изготвяне на окончателното си решение, приема от емитентa забележки и коментари. В 3-месечен срок уведомява емитента за взетото решение.

Относно значими токени за електронни пари, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

17 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page