top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Значими токени, обезпечени с активи

Актуализирано: 13.06.2023 г.

Класифицирането на токени, обезпечени с активи, като значими, е въз основа на на поне три от следните критерии:

- броя на клиентите на лицата, популяризиращи токените, акционерите на емитента, или трети страни;

- стойността на емитираните токени;

- броя и стойността на сделките;

- размера на резерва от активи;

- трансгранични дейности;

- взаимосвързаността с финансовата система.


Органите, издали лиценз на емитента, поне веднъж годишно предоставят информация на ЕБО, касаеща критериите за значими токени. При отговарянето на тях, изготвят проекторешение, което изпращат до емитента. Той може да представи забележки и коментари. ЕБО издава решението си в 3-месечен срок след уведомлението. Месец след това ЕБО поема надзорните правомощия.

Комисията приема допълнителни критерии за класифициране на токени като значими, при следните условия:

- клиентската база да надвишава 2 милиона лица;

- стойността на токените е повече от 1 милиард евро;

- прагът за броя и стойността на сделките да е поне 500 000 сделки или 100 милиона евро на ден;

- резервните активи да са поне 1 милиард евро;

- токените се използват в поне седем държави членки на ЕС;

- токените и емитентите им са свързани с финансовата система;

- съдържание на информацията и процедурите.


Доброволно класифициране на значими токени, обезпечени с активи

При подаване на заявление за лицензиране, може да се посочи, че се иска класифицирането на токените като значими. Удостоверява се, че емитентите отговарят на поне три от критериите, за да бъде класифициран.

ЕБО уведомява за решението си емитентите на токени в рамките на 3 месеца.


Задължения на емитентите на значими токени

Емитентите прилагат политика за възнагражденията, като разумно управляват риска. Гарантират, че токените могат да бъдат под попечителство на доставчици на услуги за криптоактиви. Поддържат ликвидни средства, за да изпълняват искания за откупуване на държателите на токени.

Относно значими токени, обезпечени с активи моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

11 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page