top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Запазени права за учредителя на фондация

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Само при фондациите е предвиден един особен правен институт - запазените права на учредителя. Te се изразяват във възможността при учредяването на фондацията, учредителят да запази за себе си или за посочено от него лице определени правомощия, с които да гарантира по-нататъшно спазване на волята си. ЗЮЛНЦ не определя колко и какви по обем следва да бъдат запазените права.

Когато има запазени права, но учредителят или посоченото от него лице не може да ги упражнява по определена причина и ако учредителят не е предвидил друго, те преминават за упражняване към съответния орган на фондацията, а не се наследяват. Aко учредителят или определеното от него лице не упражняват правата си с необходимата грижа или са в трайна невъзможност да направят това, съдът по регистрация, по искане на управителния орган, може да постанови техните правомощия да бъдат предоставени на съответния орган за определен период от време или завинаги, според преценката на съда.

Законът не предвижда учредителните права да могат да се прехвърлят от учредителя на друго лице. Това е така предвид естеството на запазените права, да гарантират спазване волята на учредителя. Предвидена е възможност учредителя да запази и за друго лице определени права, но това може да стане единствено с учредителния акт при учредяване на фондацията, но не и по-късно. Впоследствие това друго лице може да се впише като учредител и да измени съставения вече учредителен акт на фондацията. Ако такова прехвърляне се приеме за допустимо, то би се стигнало до неправомерно последващо изменение или до подмяна на волята на учредителя.


Относно запазени права за учредителя на фондация, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

167 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page