top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Закрила на трудоустроен

Предварителната закрила на трудоустроен работник или служител и за страдащите от болестите по Наредба № 5/1987 г. (исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване, захарна болест) изисква предварително разрешение от инспекцията по труда, предхождано от мнение на ТЕЛК. Нужно е работодателят да е поискал мнението на ТЕЛК и да го е изпратил на инспекцията по труда в разумен срок след получаването, за да изпълни задължението по чл. 333, ал. 2 от Кодекса на труда.


Разрешението или отказ са окончателни. Законът не предвижда да се обжалва. Работодателят е длъжен да се съобрази с този акт.

Връчването на заповедта за уволнение или на предизвестието е моментът, към който се осъществява закрилата по чл. 333 от КТ, и към който трябва да е било поискано мнение от ТЕЛК и разрешение от инспекцията по труда.


Когато с решението на ТЕЛК е определен намален процент на работоспособност и са посочени противопоказни условия на труд, работникът или служителят е трудоустроен по смисъла на закона и се ползва от закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ. Трудоустрояването се изразява в съобразяване на изпълняваната работа с противопоказанията на болестта.

Ако няма отразени противопоказни условия на труд и предписание на съответните здравни органи за трудоустрояване, работникът или служителят не е трудоустроен, не се ползва от закрилата.


Ако през времетраенето на трудовия договор работникът или служителят е придобил трудоустроеност, въз основа на решение на ТЕЛК, той не губи това свое качество след изтичане срока на намалената работоспособност, ако е извършено преосвидетелстване с последващо решение на ТЕЛК за същото заболяване, без прекъсване на срока на намалена работоспособност, и преосвидетелстването е забавено не по вина на работника или служителя.


Неспазването на процедурата по чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ, при липса на предварително разрешение от инспекцията по труда, дори работникът или служителят да е трудоустроен, представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и материалния закон, което води до незаконност на уволнението.


Относно закрила на трудоустроен, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

59 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page