top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Задължения на доставчици на услуги за криптоактиви

Актуализирано: 13.06.2023 г.

Доставчиците на услуги за криптоактиви действат почтено, безпристрастно и професионално в интерес на клиентите. Предоставят обективна и ясна информация в маркетинговите съобщения. Предупреждават за рисковете свързани с криптоактивите. Публикуват политиката на ценообразуване на уебсайта си.


Пруденциални изисквания

Доставчиците за криптоактиви разполагат с пруденциални гаранции, в размер на стойността на постоянните капиталови изисквания или 1/4 от постоянните общи разходи за предходната година.

Гаранциите се състоят от собствени средства и застрахователна полица.


Организационни задължения на доставчици на услуги за криптоактиви

Лицата, притежаващи над 20% от капитала или право на глас, както и членовете на управителният орган, притежават добра репутация и компетентност за изпълнение на задълженията си. Не трябва да са осъждани за финансови престъпления.

Доставчиците на криптоактиви въвеждат правила за спазване на Регламента. Подсигуряват редовно и непрекъснато изпълнение на предлаганите услуги. Ползват механизми за оценка на риска. Предоставят информация компетентните органи относно за промяна в управителния орган.


Защита на средствата на клиентите

Доставчиците на услуги за криптоактиви вземат мерки за защита на собствеността на клиентите. Внасят средствата на клиентите в централна банка или кредитна институция, разграничими от собствените си сметки.


Разглеждане на жалби

Доставчиците въвеждат процедури за разглеждане на подадени от клиенти жалби. Изготвят образец на жалба. Клиентите ползват безплатно това свое право, като получават отговор своевременно.


Конфликт на интереси

Прилага се политика за установяване на конфликти за интереси между доставчиците на услуги и техните акционери, участващи в контрола, ръководители и служители, и клиенти.

На своя уебсайт изнасят информация за източниците на конфликти на интереси и мерки за предотвратяването им.


Външни изпълнители

При възлагане изпълнение на оперативни функции на подизпълнители, доставчиците на услуги носят пълна отговорност за спазване на всички условия.


Относно задължения на доставчиците на услуги за криптоактиви, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.


17 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page