Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Забрана за напускане на пределите на страната

Забраната за напускане на пределите на страната, като мярка за процесуална принуда, предотвратява риска от укриване на обвиняемия извън страната. Изисква се обвиняемият да е привлечен за тежко умишлено престъпление или да е причинена смърт. Необходимо е да са налице и двете предпоставки.


Във фазата на досъдебното производство, прокурорът се произнася в 3-дневен срок по искане на обвиняемия или неговия защитник за разрешение за напускане на пределите на Република България. Отказът му може да се обжалва пред компетентния първоинстанционен съд.


Съдебен контрол.

Oбвиняемият и защитникът му могат да искат отмяната на забраната от съответния първоинстанционен съд. Процедурата протича в закрито заседание, в което съдът преценява дали има основания за налагане на мярката за неотклонение. Съдът се произнася незабавно, като определението му не подлежи на обжалване.

Отказът на прокурора да разреши временно напускане на страната за определен период, също подлежи на обжалване пред съда. Преценява се дали съществува причина за пътуването и дали е действителна, а не повод за укриване. Определението е окончателно.

В съдебната фаза на наказателното производство, съдът може да наложи забрана за напускане на страната, като определението му подлежи на обжалване.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1 преглед0 коментари

Последни публикации

Виж всички