top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Прекратяване на трудовия договор от служителя поради забавено изплащане на възнаграждение

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Работникът или служителят може писмено и без предизвестие, едностранно да прекрати трудовия договор, когато работодателят е забавил изплащането на трудово възнаграждение или обезщетение по Кодекса на труда или по общественото осигуряване съгласно чл. 327, а. 1, т. 2 от КТ.


Прекратяване на трудовия договор поради забавено изплащане на възнаграждение

Според практиката на Върховния касационен съд, писменото изявление на служителя води до автоматично прекратяване на трудовия договор, без значение дали основанието действително е налице.


Правоотношението се счита за прекратено от момента, в който работодателят е получил писменото изявление, като в тежест на служителя е да докаже, че е довел до знанието на работодателя, волята си да прекрати трудовия договор поради забавено изплащане на възнаграждение или обезщетение.


Правото на служителя да прекрати трудовия договор на това основание възниква при всяка забава, без значение от нейната продължителност, както и от размера на дължимото. Това може да се случи във всеки един момент, независимо от обстоятелството, че е депозирано предизвестие по чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда. Двете основания са самостоятелни и независими едно от друго.


Ако прекратяването е незаконно, т.е. без основание, работодателят има право да претендира от служителя възстановяване на вредите, които е понесъл поради неоснователното прекратяване, но не и възстановяване на вече прекратеното правоотношение. Трудовият договор не се прекратява, когато служителят недобросъвестно се е възползвал от това си право, например с цел да избегне дисциплинарно наказание за нарушение извършено на по-ранен етап.


При прекратяване на трудовия договор от служителя поради забавено изплащане на възнаграждание, свържете се с нас, като отидете на контакти.

103 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page