top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Даване вместо изпълнение

Даване вместо изпълнение е уредено в чл. 65 от ЗЗД като самостоятелен вид договор между кредитор и длъжник, чиято цел е погасяването на едно облигационно задължение. Когато този договор предвижда вместо изпълнение на паричен дълг длъжникът да прехвърли на кредитора правото на собственост върху определена движима или недвижима вещ, до голяма степен този договор се доближава до договора за покупко-продажба. Разликата между тях е само в основанието на двата вида договори: докато продажбата се сключва с основание за придобиване, то даването вместо изпълнение има погасителна цел.


При оформяне с нотариален акт на сделка чрез даване вместо изпълнение, вместо връщане на парична сума по договор за заем, длъжникът прехвърля правото на собственост върху недвижим имот. Страните се съгласяват, че се погасява паричния дълг до посочения в нотариалния акт размер, който може да е колкото данъчната оценка на имота или повече.

Договорът е възмезден, с транслативен характер. Основанието му е погасяване на старо задължение. Съглашението е самостоятелно и за него по аналогия се прилагат някои от правилата за продажбата и новацията. Различава се от продажбата и замяната по своето основание, както и от новацията, като едно вземане се замества от друго, а не се погасява с различно от дължимото.


Относно даване вместо изпълнение, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

326 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page