top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Възстановяване на парична гаранция от ГДБОП

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Възстановяване на парична гаранция от ГДБОП. Процедура.


Като първа стъпка е необходимо да предоставите оригинална вносна бележка за внесената сума. Лицевата част трябва да е заверена, като съдържа подпис и печат от банката, в която е издадена. На гърба на тази бележка също е нужна заверка. Тя представлява дата, подпис и печат от институцията, с чийто акт е освободена гаранцията.

Втората стъпка се състои в това да представите оригинал или заверено копие от решението, присъдата, постановлението или протокола за прекратено дело, в което изрично е посочено, че гаранцията е освободена. Заверява се от институцията, с чийто акт е освободена гаранцията.

Как се процедира в случай на частично освобождение на гаранцията?

В такава ситуация е задължително на гърба на вносната бележка да се отбележи размера на освободената сума.


Как да получа освободената сума?

Освободената сума по гаранцията се получава от вносителя, задълженото или упълномощено лице, с изрично нотариално заверено пълномощно. Паричната гаранция се връща по банков път.

Къде да подам документите?

Всички изброени документи по-горе, както и удостоверение за банкова сметка на заявителя се прилагат към молба, която се подава в деловодството на ГДБОП. Адресира се до директора на ГДБОП, за което се получава входящ номер.


Относно възстановяване на парична гаранция от ГДБОП, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

75 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page