Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Вписване на искова молба при съдебна делба

Актуализирано: авг 24

На основание чл. 114 ЗС и чл. 11 ПВ на вписване подлежи прекратяване на съсобственост върху недвижим имот чрез доброволна делба. Докато не бъде вписана исковата молба не се дава ход на делото от съда. Обикновено се определя срок от 1 месец, в който да бъде вписана исковата молба към Агенция по вписванията или делото бива прекратено.


Подава се заявление от ищеца, адвокат с адвокатско пълномощно или представител с нотариално заверено пълномощно до Служба по вписванията, с което се иска от съдия по вписванията да бъде разпоредено вписването на конкретния акт.


След като получите разпореждането от съда, че исковата молба е оставена без движение и трябва да бъде вписана в Агенция по вписванията, получавате от деловодството на състава исковата молба с входящ номер /включително и уточняващи молби/ и съпроводително писмо. Ако сте приложили оригинали на данъчната оценка и на скицата на имота, може да поискате заверени копия от деловодство, които да представите ппред Служба по вписванията. В противен случай трябва да представите оригинали пред съдията по вписванията.


Държавна такса. Въпреки, че има практика на ВКС, която приема, че държавна такса в размер на 10 лв за вписването на искова молба за делба е достатъчна за извършване на вписване, това не се спазва винаги. Ако имаш време за обжалване на отказа за вписване, може да спестиш разликата.


Вписаните актове вече не се получават в деловодството на Агенция по вписванията. По служебен път биват изпращани до съдилищата. Въпреки това съдът пак може да ти поиска оригинал от вписването. Представявето на онлайн справка от Имотния регистър също е доказателство за вписването.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1039 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички