top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Вписване на искова молба при съдебна делба

Актуализирано: преди 5 дни

На основание чл. 114 ЗС и чл. 11 ПВ на вписване подлежи прекратяване на съсобственост върху недвижим имот чрез доброволна делба. Докато не бъде вписана исковата молба не се дава ход на делото от съда. Обикновено се определя срок от 1 месец, в който да бъде вписана исковата молба към Агенция по вписванията или делото бива прекратено.


Вписване на исковата молба

Подава се заявление от ищеца, адвокат с адвокатско пълномощно или представител с нотариално заверено пълномощно до Служба по вписванията, с което се иска от съдия по вписванията да бъде разпоредено вписването на конкретния акт.


След като получите разпореждането от съда, че исковата молба е оставена без движение и трябва да бъде вписана в Агенция по вписванията, получавате от деловодството на състава исковата молба с входящ номер /включително и уточняващи молби/ и съпроводително писмо. Ако сте приложили оригинали на данъчната оценка и на скицата на имота, може да поискате заверени копия от деловодство, които да представите ппред Служба по вписванията. В противен случай трябва да представите оригинали пред съдията по вписванията.


Вписаните актове вече не се получават в деловодството на Агенция по вписванията. По служебен път биват изпращани до съдилищата. Въпреки това съдът пак може да ти поиска оригинал от вписването. Представявето на онлайн справка от Имотния регистър също е доказателство за вписването.


Държавна такса

Размерът ѝ е 0,1% върху данъчната оценка на недвижимия имот, но не по-малко от 10 лв.


За вписване на искова молба по дело за делба, свържете се с нас, като отидете на контакти.

2538 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page