top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути

Актуализирано: 8.06.2023 г.

Съгласно чл. 9а, ал. 1 от ЗМИП, лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги, се вписват в публичен регистър, който се води и поддържа от НАП.


Заявление за вписване в регистъра за обмяна между виртуални валути

Заявител на услугата са лица, регистрирани по Търговския закон, както и търговци по законодателството на държава-членка на ЕС, или държава-страна по споразумението за ЕИП. Te подават по електронен път заявление, подписано с КЕП, по образец съгласно приложение № 1, което се вписва в регистъра за обмяна между виртуални валути в 14-дневен срок.

Държавната такса е 50 лева.

Удостоверението за вписване се съставя като електронен документ, подписан с КЕП, което се изпраща на вписаното лице на посочен електронен адрес.


Отказ за вписване

Не се извършва вписване в регистъра на лицата, когато:

- не е представена изискуемата информация или представената информация е непълна, противоречива или невярна;

- през последните 2г. преди датата на подаване на заявлението на лицето е била налагана санкция по ЗМИП и/или по ЗМФТ с влязло в сила наказателно постановление.


Относно вписване в регистъра към НАП, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

91 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page